Parę słów o mnie

MARZENA PALUDAN ORĘŻAK

Ukończyłam

 • Wyższą Szkołę Teatralną im. J.Solskiego w Krakowie
 • Staż „Umiejętności Interpersonalne i Podstawy Pomagania” – Gestaltowski Instytut Edukacji i Rozwoju Osobistego w Krakowie
 • Szkołę Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych – Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt  (należy do International Federation of Gestalt Training Organization (FORGE) i European Association for Gestalt Therapy (EAGT) międzynarodowych federacji zrzeszających ośrodki szkolące w zakresie terapii Gestalt)
 • Szkolenie z Podstaw Psychoterapii Systemowej Rodzin – Ośrodek Psychoterapii Systemowej Rodzin w Krakowie
 • Staż Kliniczny w Klinice Psychiatrii Rozwojowej w Gdańsku
 • Prowadziłam terapię poprzez teatr w Ośrodku Rehabilitacji i Readaptacji Monar w Gdańsku
 • Odbyłam roczny wolontariat w Klinice Psychatrii Rozwojowej w Gdańsku
 • Prowadziłam warsztaty na festiwalu dla kobiet PROGRESSteron w Trójmieście

Brałam udział

 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt „I Szkoła Letnia ” 2009
 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt „Relacja uzdrawiająca a Self. Przeniesienie i Przeciwprzeniesienie” Linda Osborne 2008
 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt „Diagnoza i prognoza w terapii w oparciu o koncepcję pracy z ciałem” Zofia Pierzchała 2010
 • Instytut Integralnej Psychoterapii Gestalt „Poczucie wstydu, poczucie przynależności” Robert Lee 2011
 • Polskie Stowarzyszenie Analizy Bioenergoterapeutycznej „Otwierając serce na miłość” Olaf Trapp 2015
 • Brałam udział w licznych konferencjach, między innymi: Psychoterapia Rodzin, Psychoterapia Par, Psychoterapia Pacjentów Border Line z Nancy McWilliams (Gdańsk) , Osoba Terapeuty a Relacja Terapeutyczna (Kraków), Psychopatologia – Psychoterapia (Warszawa), Więzy czy Więzi (Gdańsk)
 • We współracy z Centrum Łowicka (Warszawa 2012) przygotowałam i prowadziłam konferencję „Arteterapia, jako czynnik wspierający zmiany i rozwój społeczny”

Obecnie

 • Przyjmuję indywidualnych klientów w gabinecie terapeutycznym
 • Współpracuję z Instytutem Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie (koterapeuta)
 • Realizuję autorskie programy: edukacyjne, rozwoju osobistego, profilaktyczne
 • Prowadzę zajęcia z psychodramy i teatru na Kursie Arteterapia-Kultura przeciw wykluczeniu (Warszawa)
 • Ukończyłam Studia Podyplomowe na wydziale Psychosomatyka i Somatopsychologia (Uniwersytet Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie)
 • Ukończyłam II stopień szkolenia Psychoterapii EMDR

Gestalt  jest dla mnie głównie spotkaniem z drugim człowiekiem w jego prawdzie o sobie, w jego pragnieniach, cierpieniu, trudnościach i możliwościach zmiany (ich pokonania) .Odbywa się właśnie „TU ” i właśnie „TERAZ”, przez co jest niepowtarzalne, daje możliwość pełnego, świadomego i twórczego  podejścia do drugiej człowieka. Umożliwia znalezienie miejsca dla każdego takim jakim jest, z pełną akceptacją wszystkiego co może się wraz z nim pojawić i zdarzyć. Stwarza przestrzeń do przeżywania i wyrażania emocji, pragnień i myśli.

Terapia Gestalt nie koncentruje się głównie na wyjaśnianiu źródeł  trudności, lecz daje możliwość wypróbowania nowych zmian. Do zrozumienia „dlaczego”, dorzuca poczucie” jak” co uruchamia zmianę. Wprowadza eksperyment, który jest doświadczaniem nowych zachowań, uczuć i reakcji. W terapii Gestalt nie stosuje się słowa „pacjent”, co kojarzy się z pasywnością wobec lekarza a preferuje „klient”- odbiorca, wolny i odpowiedzialny za swoje zadania, wybory i uniki.

Gestalt nie jest dla mnie tylko koncepcją filozoficzno-psychologiczną czy narzędziem do pracy. Jest moim  sposobem przeżywania, pojmowania siebie, innych ludzi i świata.

W mojej pracy poddaję się regularnej superwizji w nurcie  Gestalt, Psychodynamicznym, Poznawczo-Behawioralnym i Terapii Schematów. Różnorodność  wynika z fenomenologicznego podejścia do klienta.  Dla mnie oznacza to, że każdy  wymaga indywidualnego podejścia, mogącego  kontenerowć w sobie więcej niż jeden nurt terapeutyczny   Dzięki temu mogę utrzymać wysokie standardy pracy. Biorę udział w szkoleniach i warsztatach poszerzając swoją wiedzę i umiejętności.